De Buitenhorst

senvd-buitenhorst-1

De Buitenhorst

Locatie:

Realisatie:

Opdrachtgever:

I.s.m. :

Programma:

 

Almere Oosterwold

2018

Lakenvelder investment group

senvd architecture almere

woningen: Kievit 120m2, Lepelaar 140m2, Grutto 140m2
capaciteit: 36 woningen op kavels van minimaal 1250m2

 

 

 

Stadslandbouwproject in Almere Oosterwold.

Oosterwold is een gebied in Almere waar alternatieve woonvormen worden geïnitieerd.
Dat wil zeggen dat de woningen zelfvoorzienend zullen worden gebouwd op het gebied van energieopwekking, riolering en waterhuishouding. Verder moeten de initiatieven aan bepaalde regels van het gebied voldoen voor wat betreft de percentages bebouwing, water, wegen en het gebruik van de erven.

Senvd heeft voor dit plan 3 typen woningen ontworpen. Bij de kleinste daarvan bestaat nog de mogelijkheid om op een later tijdstip “bij te bouwen”. Bij de beide andere woningen is het maximaal bebouwbaar vloeroppervlak optimaal benut.

Het stedenbouwkundige ontwerp van het plan sluit aan op het aanwezige polderlandschap.

 

Update 2019: In verband met een gewijzigde visie van Gemeente Almere over dit gebied is dit project voor onbepaalde tijd stopgezet.